skip to Main Content
Rioolvervanging H.J. Kooistrawei Wergea

Rioolvervanging H.J. Kooistrawei Wergea

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Wergea
Tijdsbestek:  oktober 2022 – februari 2023

In opdracht van de gemeente Leeuwarden vervangen wij in Wergea de riolering. We vervangen de twee bestaande riolen in de H.J. Kooistrawei vanaf de brug over De Foundering tot aan de M. Kalsbeekstrjitte. Hier komt één nieuw riool voor terug. Ook leggen we een nieuw riool aan in het gedeelte M. Klasbeekstrjitte vanaf de H.J. Kooistrawei tot aan de P. Wijbengastrjitte. Vanaf de M. Kalsbeekstrjitte tot aan de  Hilleburen gaan we herstraten. Ook vernieuwen we het gemaal bij de brug over de Foundering. We starten na de bouwvak en verwachten dat het voor de kerst klaar is.

Back To Top