skip to Main Content

Rotondes en carpoolvoorziening N358

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Locatie: Frieschepalen

Jaar: 2014

Project omschrijving:

Begin mei zijn we gestart met de aanleg van twee rotondes en een carpoolterrein bij de op- en afritten van de A7 bij Frieschepalen. Naar verwachting is het werk voor de bouwvak (2014) klaar.

Wij voeren de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Fryslân. De huidige kruispunten worden vervangen door rotondes, dit heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast komt er een nieuw carpoolterrein, de capaciteit van het huidige terrein is onvoldoende. De nieuwe carpoolplaats zal ruimte bieden aan 80 auto’s en sluit straks aan op één van de rotondes.

Via www.fryslan.nl/frieschepalen kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.

Back To Top