skip to Main Content

Stuw Hijum

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Locatie: Hijum
Tijdsbestek: november 2016 – februari 2017

De stuw bij Hijum functioneerde onvoldoende en gaf teveel opstuwing in de waterafvoer in het gebied waardoor het waterpeil bij zware regenval te hoog kwam te staan. Wij hebben de stuw vervangen door een geautomatiseerde stuw op een bereikbare plaats. De stuw is gemaakt van prefab elementen.

Back To Top