skip to Main Content
Stuw Hijum1
Stuw Hijum1
Stuw Hijum2
Stuw Hijum3
Stuw Hijum1 Stuw Hijum2 Stuw Hijum3

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân

Locatie: Hijum

Jaar: 2017

De stuw bij Hijum functioneert onvoldoende en geeft teveel opstuwing in de waterafvoer in het gebied. Waardoor het watertpeil bij zware regenval te hoog komt te staan. Jansma Drachten vervangt de stuw in opdracht van Wetterskip Fryslân door een geautomatiseerde stuw op een bereikbare plaats. De stuw wordt gemaakt van prefab elementen. In februari 2017 moet het project klaar zijn.

Back To Top