skip to Main Content

Stuw Hijum

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân

Locatie: Hijum

Jaar: 2017

De stuw bij Hijum functioneert onvoldoende en geeft teveel opstuwing in de waterafvoer in het gebied. Waardoor het watertpeil bij zware regenval te hoog komt te staan. Jansma Drachten vervangt de stuw in opdracht van Wetterskip Fryslân door een geautomatiseerde stuw op een bereikbare plaats. De stuw wordt gemaakt van prefab elementen. In februari 2017 was het project klaar.

Back To Top