skip to Main Content
VANA (Van Afval Naar Asfalt)

VANA (Van Afval Naar Asfalt)

WC-papier als bindmiddel

De naam zegt het al van afval wordt asfalt gemaakt. Hoe dan? Wetterskip Fryslân houdt in de rioolwaterzuiveringen doorgespoeld wc-papier over. Dat wc-papier wordt uit het water gezeefd, bewerkt en tot een grondstof gemaakt. Deze grondstof wordt in het asfalt verwerkt als bindmiddel.

Normaal gesproken zit als bindmiddel bitumen door het asfalt.  Een olie-achtige substantie die alle grove materialen, zoals het grind, bij elkaar houdt. Maar nu doet het doorgespoelde wc-papier dat. Het is dus een duurzame manier om afval te hergebruiken en als nieuwe grondstof in een ander materiaal te stoppen.

Asfaltmengsels die veel bitumen bevatten kunnen tijdens het transport iets ontmengen. Dat is van invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke verharding. Er ontstaan dan een soort open plekken in het wegdek. Om deze ontmenging tegen te gaan wordt een afdruipremmer toegevoegd aan het mengsel. Hierin zit cellulose die gewonnen wordt uit rioolslib. Proefprojecten in onder andere Jelsum, Groningen en op Ameland tonen aan dat de stof aan alle verwachtingen en normen voldoet en prima geschikt is om de bestaande afdruipremmers te vervangen.

In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton aan wc-papier doorgespoeld. Normaliter wordt dat uiteindelijk verbrand. Rioolwater zuiveren kost veel geld en energie. De vrijkomende cellulose hoeft niet meer gestort/verbrand te worden, maar wordt hergebruikt.

 

 

 

Partners

De uitvoering van het project kunnen we niet alleen. Met een aantal partners werken we samen om de projecten van de grond te krijgen.

                                

 

         

Meer informatie over Van Afval Naar Asfalt?

Dan kunt u contact opnemen met:

Yede van der Kooij van Wetterskip Fryslân
yvanderkooij@wetterskipfryslan.nl 

Of met Erik Pijlman van KNN Cellulose
M e.pijlman@knncellulose.nl

 

Back To Top