skip to Main Content
VOLD Onderhoud Farmsum
VOLD Onderhoud Farmsum
VOLD Onderhoud Farmsum

Variabel Onderhoud Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit Groningen en Friesland voor de beroeps- en recreatievaart en verbindt Noord-Duitsland met de belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam. Door bruggen te vervangen en de vaarweg te verbreden en verdiepen, kunnen grote klasse Va-schepen passeren. Hierdoor kan er meer transport plaatsvinden richting Groningen en Friesland, en tussen Noord-Duitsland en Amsterdam en Rotterdam.
Samen met Van den Herik en Spie worden er in opdracht van Rijkswaterstaat 18 objecten aangepakt: oevers, bruggen en sluizen. Bekijk hier het overzicht.

Jansma neemt o.a. de damwanden, conserveringswerkzaamheden en de asfalt- en betonconstructies voor haar rekening. Voor de uitvoering van het project Variabel Onderhoud Lemmer-Delfzijl (VOLD) is het van belang om de doorstroming van het vaar- en wegverkeer te borgen en de hinder voor omwonenden te voorkomen of te minimaliseren.

4 juni 2018 zijn we gestart in Farmsum. Het onderhoud loopt tot eind mei 2019.

Kijk voor de actuele stand van zaken van alle projecten op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl op de website Vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Achtergrond

Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân en Groningen aan het verbeteren van de hoofdvaarweg. Doel is zorgen dat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en bruggen worden vervangen. Daardoor wordt de vaarweg geschikt voor klasse Va-schepen. Dit zijn schepen van 110 bij 11,4 meter met een gewicht van ongeveer 3.000 ton. Ook gaat het dan om schepen met vier lagen containers en tweebaksduwvaart in gestrekte formatie. Dit laatste is een combinatie van een duweenheid en twee duwbakken achter elkaar, met een totale lengte van ongeveer 190 meter. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 118 kilometer lang en bestaat uit:

  • Prinses Margrietkanaal (65 kilometer) (Fryslân)
  • Van Starkenborghkanaal (26,6 kilometer) (Groningen) en
  • Eemskanaal (26,4 kilometer) (Groningen).

In de hoofdvaarweg zitten vijf sluizen, twee aquaducten en een groot aantal bruggen.

 

Foto: Rijkswaterstaat

Back To Top