skip to Main Content
Riolering-De-Rien-Drachten-hier-zie-je-het-sleuven-graven-en-buizen-koppelen
Riolering-De-Rien-Drachten-hier-zie-je-het-sleuven-graven-en-buizen-koppelen
Sleuf graven en buizen koppelen.
Vervangen-riolering-De-Rien-Drachten-gescheiden-riolering-ter-vervanging-van-gemend-riool
Riolering-De-Rien-Drachten-hier-zie-je-het-sleuven-graven-en-buizen-koppelenVervangen-riolering-De-Rien-Drachten-gescheiden-riolering-ter-vervanging-van-gemend-riool

Vervangen rioleringsstelsel De Rien Drachten

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Locatie: De Rien, Drachten
Tijdsbestek: 
februari – maart 2019 & eind mei – juli 2019

In opdracht van de gemeente Smallingerland voeren wij in Drachten rioleringswerkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het oude rioleringssysteem en het aanbrengen van een nieuw systeem. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, hierdoor is er zo weinig mogelijk hinder.

Back To Top