skip to Main Content

Voorbelasting en grondwerk Middelsee

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden
Locatie: nieuw te bouwen wijk Middelsee te Leeuwarden
Tijdsbestek: augustus – september 2021

In Leeuwarden komt een nieuwe woonwijk genaamd Middelsee. Deze ligt direct onder het Van Harinxmakanaal en links van de Overijsselselaan. In opdracht van de gemeente Leeuwarden voeren wij grondwerk uit en brengen voorbelasting aan. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van duikers, het opschonen van watergangen, grondwerk, aanbrengen van duikers en spuitbuizen, aanbrengen tijdelijke verhardingen, maai- en freeswerk.

Back To Top