skip to Main Content

Welkom op de projectwebsite van ‘Rioolrenovatie Paviljoenstraat, Molenstraat, Jogchum Nieuwenhuisstraat en Waachshaven te Grou’.

Op deze projectwebsite leest u alle informatie over de planning, stremmingen, informatieavonden en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Projectinformatie
In opdracht van de gemeente Leeuwarden zijn wij in september oktober 2021 begonnen met het vervangen van de riolering in de Paviljoenstraat, Molenstraat, Jogchum Nieuwenhuisstraat en Waachshaven te Grou. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe. Ook ligt er een gemengd rioolstelsel, wat wij vervangen door een deels gescheiden rioolstelsel. Wij zijn bekend met rioleringswerkzaamheden in Grou, in 2019 hebben wij de Drachtsterweg en omgeving van nieuwe riolering voorzien en in 2020/2021 de Meersweg e.o. Wij weten daarom wat ons te wachten staat en met welke specifieke omstandigheden we rekening moeten houden. De tijdelijke noodbrug die we hebben gebruikt bij het rioleringswerk aan de Meersweg blijft liggen. Zo hoeven we ook nu niet door de wijk Oosterveld te rijden met zwaar verkeer. Het verkeer dat materiaal aan- en afvoert rijdt over deze brug via de Oostergoostraat richting de Paviljoenstraat etc.

In de Waachshaven leggen wij een hemelwaterafvoer aan richting de Nieuwekade. Ter hoogte van de Hôfsgrêft plaatsen we een put. Ook komt er een doorvoer inclusief terugslagklep in de damwand richting De Rjochte Grou.

Back To Top