skip to Main Content
Start Aanleg Tweede Loslocatie Voor Dijkverbetering Ameland

Start aanleg tweede loslocatie voor Dijkverbetering Ameland

De aannemerscombinatie Van den Herik – Jansma Drachten is gestart  met de aanleg van de tweede loslocatie voor het project Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland. Bij de loslocatie komen in januar 2017 zeevaartschepen met materiaal, zoals breuksteen, asfalt en klei aan. Deze vracht wordt vervolgens overgeladen in dumpers en kippers, die het materiaal op de dijk aanbrengen. Komend jaar wordt gewerkt aan de oostkant van de dijk.

Bekijk hier het videoverslag over de loslocatie ’t Leije Gat.

Back To Top