skip to Main Content
Bodemsanering Friesland
Bodemsanering Friesland
Bodemsanering Friesland
Bodemsanering Friesland
Bodemsanering Friesland
Bodemsanering Friesland Bodemsanering Friesland Bodemsanering Friesland Bodemsanering Friesland

Start sanering bij jachthaven Grou

Bij de jachthaven van Grou voert Jansma Drachten een tweetal projecten uit. Door Haenes en Grouster Vastgoed Maatschappij worden aan de Volmaweg en Minne Finne namelijk woningen en appartementen gebouwd. Wij zijn in december 2017 gestart met de voorbereidingen.

Bij een bestemming ‘wonen met tuin’, is eventueel aanwezige bodemverontreiniging niet toegestaan. Het door ons uitgevoerde bodem- en asbestonderzoek wees op diverse bodemverontreinigingen. Deze worden aan de hand van aard en mate van verontreiniging ingedeeld in een veiligheidsklasse. Wij houden hierbij de indeling volgens publicatie CROW-132 aan. Afhankelijk van de bepaalde veiligheidsklasse worden de veiligheidsmaatregelen bepaald, opgenomen in ons V&G plan.

Op maandag 7 mei is door Jansma Drachten begonnen met de saneringswerkzaamheden aan de Volmaweg. Als eerst worden de voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van de benodigde doorsteek van de Volmaweg naar de Gedempte Haven, inclusief nieuwe riolering. De dempingslaag wordt gesaneerd. Hierna brengen we een duurzame aaneengesloten afdeklaag aan. Tevens plaatsen we diverse riool- en hemelwater verzamelputten.

Bij de uitvoering is de projectlocatie afgeschermd met hekwerken. Medewerkers betreden de locatie via de decontaminatie-unit. Een van onze DLP-ers ziet erop toe dat er gedurende het gehele project veilig gewerkt wordt. Hij is de oren en ogen van de deskundige (MVK/HVK). De DLP-er houdt onder andere het logboek bij, voert lucht-bodemvocht-kwaliteitsmetingen uit en heeft wekelijks contact met de deskundige.

Eind mei 2018 wordt door bouwbedrijf SHP, achter het parkeerterrein aan de Gedempte Haven langs het nieuwe tracé van de Volmaweg, gestart met de voorbereiding van de bouw van 6 luxe appartementen.

Minne Finne
Het grootste deel van de Minne Finne ligt er nu nog als een ‘zandverstuiving’ bij, maar na de zomer komt daar langzaam verandering in. Na het bouwrijp maken wordt begonnen met de bouw van 15 vrijstaande woningen. Hier start Jansma Drachten in juni met de saneringswerkzaamheden.

 

Back To Top