skip to Main Content
Update Rioleringswerkzaamheden Grou

Update rioleringswerkzaamheden Grou

In Grou voeren wij sinds 4 maart 2019 rioleringswerkzaamheden uit in de oude dorpskern.
Het verouderde rioleringsstelsel is gemengd: het vangt hemelwater én vuilwater op. Om de afwatering te verbeteren komt er grotendeels een gescheiden rioolstelsel. Ook brengen we een drainagesysteem aan om later de grondwaterstand beter te kunnen reguleren.
Dit doen we in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Kwetsbaar
Het werkgebied bestaat uit de Drachtsterweg, de 2e Oosterveldstraat en de Noorderdwarsstraat. Een smal en kwetsbaar werkgebied met oude woningen waar de afgelopen jaren vele werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is al veel van de omgeving gevraagd qua bouw(verkeer)overlast. Lastig is tevens de zeer beperkte parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Auto’s kunnen tijdens de werkzaamheden niet in de straat staan en moeten tijdelijk worden verplaatst naar de hiervoor aangewezen parkeerplekken. De gemeente Leeuwarden denkt mee en heeft het terrein bij de nieuwbouw aan de Volmawei eerder beschikbaar gesteld dan gepland voor de bewoners van de Oosterveldwijk.

Uitdaging
Na een natte en hierdoor iets tragere start met veel hemelwater lopen we nu, begin juni, op schema. De Drachtsterweg is afgerond, net als de oostkant van de 2e Oosterveldstraat. De andere kant van de kruising zijn we momenteel aan het bestraten. Firma Hak BV is de maand juni bezig met de kabels en leidingen in de Noorderdwarsstraat. Jansma Drachten pakt na het werk van firma Hak BV direct het werk aan de riolering op. Deze vertraging is voor ons een extra uitdaging en heeft invloed op onze planning om voor de bouwvak 2019 af te ronden. We doen er alles aan om eind juli de straat goed begaanbaar te hebben met puinfundering of bestrating. 

Omgeving
Vanwege de verschillende uitdagingen, belangen en werkzaamheden is er veel contact met de bewoners. Onze uitvoerder is de hele week werkzaam in Grou. Hij bespreekt wensen t.a.v. tuinen / opritten en licht waar nodig onze werkwijze toe als hij over het werk loopt.
Tevens houdt hij via peilbuizen en meters nauwlettend eventuele ongewenste schommelingen in de grondwaterstand en overschrijdende waargenomen trillingen in de gaten. 
De hoofduitvoerder en de omgevingsmanagers hebben daarnaast dagelijks telefonisch en per mail contact om vragen, zorgen en klachten op te lossen. Waar er eerst weinig gebruik werd gemaakt van het wekelijkse inloopuurtje aan de Hellingshaven, wordt dat nu regelmatig bezocht.

Afronding
Tuinen en opritten worden, na de werkzaamheden, gefaseerd en in overleg met de eigenaren en de hovenier in originele of overeengekomen staat teruggebracht.

In een ander gedeelte van het dorp pakken we de Abbemastraat vanaf de 2e helft van juni 2019 aan.

Back To Top