skip to Main Content
Update Werkzaamheden RWZI Harlingen

Update werkzaamheden RWZI Harlingen

Sinds begin september van dit jaar zijn de groene Jansma busjes te vinden in Harlingen, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna RWZI). Deze busjes en de eveneens groen gekleurde keten blijven nog wel even staan. Het aangenomen werk om de RWZI te renoveren duurt 18 maanden, tot december 2020.

Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houden zij het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Dit doen ze voor landbouw, natuur, steden, dorpen en industrie. Daarnaast zuiveren zij afvalwater van huishoudens en bedrijven. RWZI Harlingen was toe aan een renovatie.

Werkzaamheden
Deze grootschalige renovatie is opgedeeld in drie percelen, te weten: civiel, werktuigbouw en elektro. Jansma Drachten is verantwoordelijk voor de realisatie van het eerste perceel; civiel. Dit perceel bestaat voornamelijk uit:

  • Het realiseren van een nieuw influentwerk, incl. influent- en bufferpompput bij de ingang van de inrichting
  • Het aanleggen van een nieuwe weg rondom het beluchtingsbassin en het verplaatsen van een deel van de hekwerken (terreinafscheiding) ten behoeve van deze nieuwe weg;
  • Het uitbreiden en aanpassen van het bestaande bedrijfsgebouw;
  • Het aanleggen en vervangen van diverse terreinleidingen;
  • Diverse aanpassingen aan het bestaande rwzi

Verwachte werkzaamheden
De realisatie is nu een dikke maand onderweg. De fundering van de nieuwe weg is al aangelegd en de twee bouwkuipen voor het influentwerk en de influentpompput zijn al aangebracht. De aankomende maanden wordt de betonconstructie aangebracht van het influentwerk en de -pompput en wordt het bedrijfsgebouw aangepast en uitgebreid.

Back To Top