skip to Main Content
Veldwerker Bodem In Spe

Veldwerker bodem in spe

Onze collega Jack Spitse legt hier een nul situatie op het vliegveld te Drachten vast. Hiermee wordt het referentiekader met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op plaatsen waar potentieel verontreinigende activiteiten plaats (gaan) vinden bepaald. Dit is nodig voor de aanvraag van een vergunning via de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit.

Jack is in opleiding tot Veldwerker bodem. Hij bouwt eerst 400 dagen praktijkervaring op om te voldoen aan de eisen van een erkend veldwerker. Als hij voldoende is opgeleid wordt hij door KIWA beoordeeld op zijn kennis en vaardigheden. Bij een positieve audit wordt hij geregistreerd bij Bodem+ en ingezet als erkend veldwerker. Een welkome aanvulling op onze afdeling Milieu!

Back To Top