skip to Main Content
Wegenbouwers Slaan Handen Ineen

Wegenbouwers slaan handen ineen

Combinatie Herepoort, bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV slaan de handen ineen voor de aanpak van de Ring Zuid van Groningen.

Naast combinatie Herepoort zijn er nog twee combinaties toegelaten tot de aanbestedingsprocedure voor de realisatie van het project. Begin 2016 zal bekend zijn wie van de drie het project mag uitvoeren. Tijdens de aanbestedingsprocedure moeten de gegadigden in dialoog met opdrachtgever Rijkswaterstaat een aantal plannen opleveren en uiteindelijk een aanbieding doen.

De opdracht voor de ombouw van de ringweg bestaat uit het vernieuwen van de zuidelijke ringweg op het bestaande tracé, tussen Hoogkerk en Euvelgunne, de uitvoering van drie inrichtingsplannen voor buurten vlakbij de ringweg en de aanleg van de Helperzoomtunnel.

De winnende combinatie zal eind 2016 of begin 2017 met het werk beginnen. Naar verwachting zal de vernieuwde weg in 2020 of 2021 volledig in gebruik worden genomen.

Kijk voor meer informatie op de website: www.aanpakringzuid.nl

Back To Top