skip to Main Content
Werk Werpsterhoek Gereed

Werk Werpsterhoek gereed

Tussen Leeuwarden en Heerenveen wordt station Werpsterhoeke aangelegd. Een nieuw station met een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers én een onderdoorgang voor snelverkeer.

Het project omvat de aanleg van een station en van twee onderdoorgangen (één voor fietsers en voetgangers en één voor snelverkeer) ter hoogte van Leeuwarden – Werpsterhoek. Het station en de onderdoorgangen maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest. Het project wordt in fases uitgevoerd. In fase 1 worden beide onderdoorgangen gerealiseerd. In fase 2 volgt het station.

Het station komt aan het bestaande spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen, ter hoogte van de Werpsterhoek. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers komt gelijk ten noorden van het station en is tevens een van de ontsluitingen van het station. De onderdoorgang voor het autoverkeer komt ten zuiden van het station. Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en ProRail werken gezamenlijk aan dit project.

Jansma Drachten heeft de werkzaamheden bij de Werpsterhoek recent afgerond. Deze bestonden uit het opnieuw aanbrengen van funderingen en het asfalteren van de Overijsselselaan, Bredyk en het fietspad langs de Bredyk. Ook maken we alvast een inrit naar het toekomstige stationsgebied. Daarnaast plaatsten we ook nog een aantal duikers in de omliggende sloten.

Na 2018, als De Zuidlanden en Nieuw Stroomland verder ontwikkeld zijn, volgt het station.

ProRail werkt aan station Leeuwarden Werpsterhoeke in opdracht van de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Het project is onderdeel van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn en van de overeenkomst ‘Bereikbaar Leeuwarden’.

 

Back To Top