skip to Main Content
Alle Oude Windketels Buiten Gebruik

Alle oude windketels buiten gebruik

Al sinds de jaren vijftig functioneerden de 54 windketels van Wetterskip Fryslân. Onzichtbaar en lastig toegankelijk zijn ze, onder de grond bij de gemalen waar gemeentelijke rioolstelsels overgingen in het afvoersysteem van het waterschap. Ze vingen als drukvat de overdruk op bij het uitslaan van de pomp in het gemaal, maar haperden steeds vaker. Ze zijn nu allemaal vervangen door moderne pomp- en schakelsystemen. De laatste windketel is op woensdag 10 oktober in Wommels door Jansma verwijderd.

De ondergrondse en gedateerde windketels zijn vervangen door frequentieomvormers in de schakelkasten boven de grond. Een omvangrijke operatie die in totaal 3,2 miljoen euro kostte. De frequentieomvormers zijn makkelijker te onderhouden dan de windketels. Om het afvalwater van alle huishoudens in heel Fryslân bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) van Wetterskip Fryslân te krijgen, zijn rioolgemalen nodig. Dit zijn belangrijke schakels in het afvalwatersysteem, omdat ze ervoor zorgen dat het afvalwater doorstroomt. Zodra de pompen in  het rioolgemaal uitslaan, vangt een windketel de drukverandering in de rioolleiding op. De bovengrondse frequentieomvormers nemen het werk van de gedateerde windketels in het rioolgemaal over.

Zichtbaar
De vervangen windketels zijn in de jaren vijftig geplaatst. Doordat de windketels onder de grond lagen, waren ze moeilijk te onderhouden. De nieuwe frequentieomvormers zijn kleine kastjes in de bovengrondse schakelkast van het rioolgemaal en makkelijker te onderhouden. De frequentieomvormers voorkomen dat de leidingen stuk gaan. Ze laten de pompen langzaam uitgaan, zodat het drukverschil geleidelijk wegvalt.

De schakelkasten bevinden zich op zichtbare locaties in de openbare ruimte. Ze staan bij scholen, parkeerterreinen, zwembaden of speeltuinen. In totaal verving het waterschap in 54 verschillende dorpen de windketels door frequentieomvormers.

Jansma Drachten heeft Zuid Fryslân voor haar rekening genomen. We hebben 26 windketels verwijderd, diverse frequentieomvormers geplaatst en het leidingwerk rondom het rioolgemaal aangepast. Het werk is gestart in februari en wordt eind oktober opgeleverd.

windketels

windketel

windketel

windketel

Back To Top