skip to Main Content

Bouwen brugwachtershuisje Hooidamsbrug

Rohel riolering

Vervangen riolering Rohel

Zuurbestendig asfalt

Asfalt voor de landbouw

Grootschalig Wegenonderhoud gemeente Leeuwarden: Koarnjum, Leeuwarden en Wirdum

Rotonde Planetenlaan Leeuwarden

Aanleg rotonde Planetenlaan Leeuwarden

Herinrichting Noord- en Zuidkade en aanleg rotonde te Drachten

Ring Zuid A7 Groningen

Aanpak Ring Zuid (A7) Groningen

Saneren en bouwrijp maken Minne Finne

Variabel Onderhoud Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Toegangsweg Landbouwmuseum

Verharding toegangsweg Landbouwmuseum

HOV leek

Verbetering busverbinding tussen Groningen en Leek

Aanleg bypass Hurdegaryp

Werpsterhoek Infrastructuur

Infrastructuur Werpsterhoek Leeuwarden

Windketels rioolgemalen

Vervangen windketels rioolgemalen Zuid-Friesland

Sanering Volmawei Grou

Sanering en herinrichting Volmaweg

Werkzaamheden Halbertsmaplein

Herinrichting Halbertsmaplein Grou

Rondweg Hemelum

Nieuwe rondweg Hemelum

Renovatie Ryslânsbrêge

Renovatie Ryslânsbrêge Dokkum

Herinrichting Steenhouwerstraat Harlingen

Herinrichting Spoorstrjitte Deinum

Onderhoud kunstwerken Gemeente Leeuwarden

Herinrichting Jelsumerstraat

Riolering John F. Kennedylaan

DDFK gemeenten asfaltonderhoud

Fundering klaar voor de betonstort

Ruimtes voor analyzers rioolwaterzuiveringen

Tzienserbuorren N354

Groot onderhoud N354 Tzienserbuorren – Dearsum

Reconstructie van Halvemaanspoortbrug

Reconstructie en riolering Hoogstraat

Stuw Hijum

bouwkosten

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

Herinrichting Haadwei

Onderhoud N981 Kornhorn – Opende

Paden Prinsentuin

Nieuwbouw gemaal Lytse Brekken

Reconstructie kruispunt Winsum

Reconstructie Veerdam Ameland

Aanleg carpoolvoorziening Workum N359

Mesurierbrug Almere

Centrale As, Noord 1

Reconstructie De Lier, De Steven, De Meerpaal

Ring Noord en Oost Groningen

Nieuwbouw Brug Tzummarumvaart

Ovonde Wjelsryp

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Back To Top