skip to Main Content

Over ons

Aannemer Jansma Drachten B.V. is vanuit het hart van Fryslân actief in heel Noord Nederland en daarbuiten. Ons team wordt gekenmerkt door betrouwbare, betrokken en innovatieve deskundigen. We houden van persoonlijk contact met korte lijnen. We werken daarom met open deuren voor het beste resultaat.

Jansma is trots!

Onze ervaren mensen buigen zich graag over complexe projecten in de wegen- en betonbouw. Een prachtig project met een uitdagende logistiek, is de dijkverbetering op Ameland. Hiermee zijn we in 2015 gestart en na drie mooie jaren is dit in het voorjaar van 2018 opgeleverd.

Trots zijn we ook op het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’. We hebben anderhalf jaar gebouwd aan een nieuw gemaal in de zeedijk bij Marrum. Tijdens de spectaculaire opening is het gemaal gedoopt tot ‘De Heining’. Met De Heining wordt een impuls gegeven aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in Fryslân.

Een ander paradepaardje is Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen uitvoert. In deze combinatie houden wij ons niet enkel bezig met nieuwbouw maar ook met asfalteren, (kleinschalig) onderhoud en restauratie. Kijk hier voor onze actuele en opgeleverde projecten 
Naast de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe zijn we ook actief in andere delen van het land, met name in de Flevopolder.

Onze opdrachtgevers

In een wereld waarin eisen en wensen continu veranderen, de technologische mogelijkheden groeien, grondstoffen schaarser worden en de ecologische voetafdruk kleiner moet, maakt Jansma Drachten wensen werkelijkheid. Dit doen we met modern materieel, deskundige vakmensen, een bulk aan ervaring, slimme software en met hart voor de toekomst.

Het gros van onze opdrachtgevers bestaat uit (semi) overheden. Overheden die voor nieuwe uitdagingen staan. Want ze moeten er staan. Niet zoveel als voorheen, maar wel als het nodig is. Ze werken mee aan de basisvoorzieningen, veiligheid en een goede infrastructuur. Ze staan voor toekomstbestendig, omgevingsbewust en duurzaam.
Daarnaast zijn we actief op de zakelijke en particuliere markt.

Vanuit verschillende werklocaties ontzorgen onze medewerkers deze opdrachtgevers. Dit doen we met advies, ontwerp, materieel, realisatie en onderhoud.  Hieruit voort vloeit complete omgevingscommunicatie en intelligente projectoplossingen.

Duurzaam ondernemen

De ecologische voetafdruk heeft veel invloed op de natuur. Leefgebieden van dier- en plantensoorten verschralen en verdwijnen zelfs. De mens is met de natuur in concurrentie om beschikbare ruimte, waarbij de natuur het steeds vaker verliest. Hierdoor neemt de rijkdom aan soorten dieren en planten (biodiversiteit) af.
Jansma Drachten is een maatschappelijk verantwoorde onderneming en wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren door een goed CO2-beleid te ontwikkelen. Om hier richting aan te geven en dit beter zichtbaar te maken, nemen we deel aan de CO2-Prestatieladder. We staan op het hoogste niveau, trede 5, wat inhoudt dat we ook werk maken van de CO2-uitstoot van de keten en sector.

Mede door onze ISO 9001, VCA** en FSC®-C100025 staan wij nu en in de toekomst garant voor hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid.

Kortom, Jansma is uw partner in vele disciplines

Bedrijfsdeelnemingen

Asfalt

Jansma Drachten is deelnemer in verschillende bedrijven, die een grote bijdrage leveren aan de resultaten die klanten van ons vragen. Zo zijn we betrokken bij de ontwikkelingen en verbeteringen van soorten asfalt die het Asfalt Kennis Centrum uitvoert. Daarnaast hebben we ook een aandeel in de asfaltcentrale Asfalt Productie Kootstertille. Hier kunnen op kleine schaal de nieuwe asfaltsoorten worden geproduceerd, maar uiteraard ook de standaard asfaltsoorten in groter volume.

Verwerking grond en baggerspecie

Vaak komt het voor dat bij baggerprojecten of infraprojecten grond moet worden afgevoerd. Eastersanding B.V. verwerkt deze grond en baggerspecie in een zandwinput aan De Steven in Drachten. Verschillende soorten klasse grond kunnen worden aangevoerd per vrachtwagen of per schip.

Back To Top