skip to Main Content

Riolering aanleggen

Riolering

Goede rioleringssystemen zorgen ervoor dat het regen- en afvalwater zonder overlast en op de juiste manier wordt afgevoerd. Jansma Drachten is sterk in het aanleggen, vervangen en onderhouden van rioleringssystemen en bestratingen. We bieden complete oplossingen. Al het bijkomende graaf-, grond- en straatwerk wordt in eigen beheer uitgevoerd, inclusief het transport. Daarnaast worden vrijkomende afvalstoffen volgens de gestelde milieuwetgeving afgevoerd en verwerkt. Zowel systemen uitgevoerd in beton, PVC, gres en PE als vrijverval- en drukriolering.

Ook voor de aanleg van diverse soorten persleidingen, zoals HDPE en GVK, kunt u bij ons terecht.

Voorbeelden van succesvol afgeronde projecten
Enkele voorbeelden van werken die we de afgelopen periode succesvol hebben afgerond zijn onder andere de verbouwing van rioolgemaal Gerkesklooster, de rioolrenovatie van de Drachtsterweg en omgeving te Grou en de aanleg van een gescheiden riolering aan de Claerkamp te Drachten.

Grondwerk

Grondwerk

Grondwerk vormt de basis van onze projecten, immers de aanleg van wegen of het bouwrijp maken van terreinen begint aan de grond. Door ervaring en een uitgebreid machinepark kunnen wij alle soorten grondwerk, inclusief milieukundig grondwerk voor bodemsaneringen, in eigen beheer uitvoeren.
Met Jansma Drachten garandeert u zich van een vakkundige partner die grondwerk verzorgt voor de aanleg van woning- en utiliteitsbouw, wegen en rioleringen.

Als integraal onderdeel van grondwerk bieden wij: grond- en bodemonderzoeken en afvoer en leverantie van (vrijkomende) partijen grond en zand.

Voorbeelden van succesvol afgeronde projecten
Enkele succesvol afgeronde projecten zijn de infrastructuur bij de Werpsterhoek te Leeuwarden, het realiseren van een elektrisch oplaadpunt bij P + R Hoogkerk, het woonrijp maken van de Ljurk te Wommels, het bouw- en woonrijp maken van het Engelse Park te Groningen en de herinrichting van de Steenhouwerstraat te Harlingen.

Asfalteren rubberpaveAsfalt

Asfalteren zit in ons DNA. Vandaar dat ervaren medewerkers in combinatie met modern materieel staan voor u klaar om uw wegen, erven en terreinen er op en top uit te laten zien. Bekijk hier onze Asfalt-promo.

Asfalt is er in vele soorten, hierdoor kan het bijna overal toegepast worden. Van rijks- en provinciale wegen tot de toegang van een supermarkt of bedrijfsterrein. Ook wordt asfalt vaak voor de aanleg en het onderhoud van onder meer vliegvelden, fietspaden en dijken gebruikt.

Enkele voorbeelden van werken die we de afgelopen periode succesvol hebben afgerond op het gebied van asfalt zijn onder andere de dijkverbetering Waddenzeedijk te Ameland, asfaltonderhoud N917 Waskemeer – Haulerwijk en het groot onderhoud aan het asfalt in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Jansma Drachten is mede-eigenaar van de asfaltcentrale Asfalt Productie Kootstertille (APK). Hier kunnen op kleine schaal de nieuwe asfaltsoorten (zie hieronder) worden geproduceerd, maar uiteraard ook de standaard asfaltsoorten in groter volume. Hiermee zijn we verzekerd van een snelle aanvoer van asfalt, dus ook in uw regio. Bovendien werken wij met onze eigen asfaltploeg en machines, waardoor we flexibel inzetbaar zijn.

Naast het traditionele asfalt heeft Jansma Drachten een aantal partners waarmee het gezamenlijk nieuw asfalt ontwikkelt en test. Met extra interesse wordt gekeken naar hergebruik van materialen.

Twee succesvolle voorbeelden die inmiddels op grote schaal worden geproduceerd en gebruikt zijn Lynpave (lagere temperatuur nodig bij productie) en Rubberpave (stil asfalt).

  1. Dakleer

Van dak naar wegdek levert direct milieuwinst op. Maar dat niet alleen: de kwaliteit van het asfalt verbetert door de hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van het anders onbruikbare leer.

  1. Toiletpapier

Met ondersteuning van Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, STOWA,  Esha Infra Solutions en KNN Cellulose heeft Jansma Drachten in samenwerking met Roelofs een product ontwikkeld waarbij toiletpapier kan worden hergebruikt in wegen. Nederland loopt hiermee voorop, want deze vorm van hergebruik is uniek in de wereld. Op deze manier worden de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een soort grondstoffenfabriek.

Na eerdere proeven heeft Jansma Drachten bij het project verbetering van de Waddenzeedijk Ameland in mei 2017 een proefstrook aangelegd.
Dit hergebruik creëert waarde voor het milieu én de betrokken partijen.

Back To Top