skip to Main Content

Infrastructuur Noord NederlandJansma Drachten, voor een krachtig                Noord Nederland

Voor een krachtig Noord Nederland met snelle verbindingen tussen economische zones en sterke leefbaarheid, is goede infrastructuur een vereiste.

 

Allround aannemer

Jansma Drachten heeft in bijna 100 jaar vele grote én kleine projecten afgerond in de infrastructuur van Noord Nederland. Hoewel wegenbouw van oudsher onze kerntaak is, hebben we in de loop der jaren meerdere  wegen bewandeld. We zijn sindsdien uitgegroeid tot een moderne allround aannemer die bruggen, tunnels en sluizen bouwt.  Het bouwen van gemalen, vispassages en duikers behoren verder ook tot onze werkzaamheden. Onze betonbouwers werken samen met de wegenbouwers en dat zorgt voor een perfecte afstemming met de bedoeling zo efficiënt mogelijk te werken.

Energietransitie

Noord-Nederland heeft door haar ligging tussen de noordelijke Randstad en de Duitse economische kerngebieden Bremen en Hamburg een goede uitgangspositie.
In de afgelopen jaren zijn de belangrijkste knelpunten in de weginfrastructuur in Noord-Nederland opgelost of staan in de planning om te worden aangepakt. Denk hierbij aan de verdubbeling van de N33 en de inmiddels gestarte aanpak van de zuidelijke ringweg bij Groningen (aansluiting A7/A28). De A7 en A28 rond Groningen en ook de A28 tussen Hoogeveen-Zwolle-Amersfoort vormen op termijn structurele fileknelpunten (bron: 5 Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), Kamerbrief Ministerie I&M, mei 2017).

Jansma Drachten ziet perspectief in de uitdagingen van meer asfalt vanwege de combinatie met energietransitie. De aanleg van meer asfalt moet leiden tot kansen voor het doen van groene experimenten. Bijvoorbeeld het initiatief van de provincie Groningen om te onderzoeken of de wegverbreding van de N33 gecombineerd kan worden met zonnepanelen en/of ‘mini’ windmolens.

Bodem

Voor milieuzaken bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze certificeringen is er veel mogelijk:  bodem- en waterbodemonderzoek plus sanering, tanksaneringen en praktijkkeuringen.

Projecten

Binnen projecten van ontwikkeling tot verkoop werken we samen met verschillende partners. Met hen starten we projecten op in de woningbouw- en bedrijfslocaties. Bekijk hier ons actuele aanbod van woningen en bedrijfspanden

Infra

Betonbouw Fietstunnel

Betonbouw

Bodem en Bagger

Planontwikkeling

Planontwikkeling

Back To Top