skip to Main Content

Wij zijn sinds 2014 aangesloten bij de stichting “Bewuste Bouwers” als concerndeelnemer. Dit is een onafhankelijke stichting die streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector.

Deze imagoverbetering wil Bewuste Bouwers realiseren door het stimuleren en bevorderen van goede en transparante communicatie tussen bouwlocaties en de directe omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen moet er op de bouwplaats gewerkt worden volgens de opgestelde gedragscode. Deze gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: Verzorgd, Milieu, Sociaal, Bewust en Veilig.

Om de gedragscode goed in de organisatie te laten landen, hebben onze uitvoerders een in-company workshop gevolgd. Na het volgen van de workshop zijn de medewerkers zich (nog meer) bewust van de effecten van een bouwproject op de omgeving.

Wij werken vaak dichtbij of in woonwijken, hierbij vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met de buurt en omgeving. Door ons aan te sluiten bij Bewuste Bouwers kunnen wij ons omgevingsmanagement nog verder professionaliseren en zijn we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een “goede buur” voor de omgeving.

Op de website van Bewuste Bouwers is te zien welke bouwplaatsen we aangemeld hebben.

Back To Top