skip to Main Content
Lenigheid Troef Bij Dijkverbetering

Lenigheid troef bij dijkverbetering

Logistieke puzzel met 170.000 ton asfalt over zee

Op Ameland wordt de Waddenzeedijk over een lengte van 16,5 kilometer versterkt en verhoogd. Daarmee voldoet de dijk weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende vijftig jaar bescherming tegen hoogwater. Uniek bij deze klus is onder meer dat ruim 70% van de asfaltproductie per schip is aangevoerd. “Het asfalt werd geladen in Harlingen en vervolgens boven Terschelling langs, naar één van beide loslocaties gevaren. In totaal ging het om 170.000 ton aan asfalt dat op die manier is verwerkt, binnen het tijdscriterium (tussen de 16 en 20 uur) én met twee keer overladen,” zegt Izaak Scherpenisse, hoofduitvoerder Van den Herik-Jansma. “Het feit dat Ameland uitsluitend per zeewaardig schip bereikbaar is, geeft een andere dimensie aan de logistiek. Dat vraagt de nodige creativiteit van de aannemer. Voordeel hierbij is dat Jansma Drachten de productie van asfalt regelt via een eigen centrale.  Overigens ook voor wat betreft het ecologische aspect. De werkzaamheden vonden grotendeels plaats in een kwetsbaar natuurgebied met strenge eisen ten aanzien van de flora en fauna. Mede door de extra inspanningen van de combinatie Van den Herik – Jansma, ook op ecologisch vlak, is dat uitermate goed gelukt.”

Vaarwater veerdienst
De dijkverbetering is opgeknipt in twee delen; een westelijk deel van 11,5 kilometer en een oostelijk deel van 5 kilometer, uitgevoerd in respectievelijk 2016 en 2017. Een van de belangrijkste eisen bij de uitvoering van het project had betrekking op het toerisme en de omgeving. “Zij mochten niet tot nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden,” benadrukt Scherpenisse. “We hebben daartoe in eerste instantie een voorziening gemaakt om het bulkmateriaal – in totaal zo’n 800.000 ton – zelf te kunnen ontvangen op twee nieuwe, eigen gemaakte loslocaties. Daarmee werd de dienstregeling van de veerboot ontzien.”

Grazende schapen
De dijk is over de gehele lengte zo’n 15 tot 45 centimeter opgehoogd en voorzien van een andere opbouw. Scherpenisse: “Over de betonblokken aan de zeezijde is een laag breuksteen van ruim 90 centimeter dik aangebracht die fungeren als eerste vangnet voor de golven. De inspectieweg van het waterschap buitendijks is met een meter opgehoogd en heeft nu minder last van wateroverlast. Tussen de inspectieweg en de kruin van de dijk op circa 7,7 meter boven NAP is de grasmat verwijderd, waarop 25 centimeter aan opensteenasfalt is aangebracht op de onderste helft van het boventalud en 80 centimeter nieuwe klei op de bovenste helft van het boventalud. Om de traditionele uitstraling te behouden – een groene dijk met grazende schapen – is op het opensteenasfalt en klei een laag teelaarde aangebracht, in de vorm van vrijgekomen klei, dat is ingezaaid. Qua uiterlijk is er dus weinig veranderd. De Waddenzeedijk behoudt zijn groene uitstraling.”

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Combinatie Van den Herik-Jansma
Kijk voor het hele artikel op  www.gww-bouw.nl

Back To Top