skip to Main Content
Een 8,3 Voor Ons Werk Op De Kaden In Drachten

Een 8,3 voor ons werk op De Kaden in Drachten

Van juli 2018 tot en met april 2019 waren wij met man en macht bezig De Kaden in Drachten opnieuw in te richten. Ook een nieuwe rotonde op de kruising De Kaden, Noorder- en Zuiderdwarsvaart en de Raai siert nadien de omgeving.

Uitdagingen aan De Kaden

De grootste uitdaging op De kaden had voornamelijk betrekking op de diversiteit aan ondernemers aldaar. Detailhandel, horeca, uitgaansgelegenheden, alles is aan De Kaden te vinden. Daarnaast wonen er mensen en is het een doorgaande (school) route. Door de werkzaamheden werd het nog drukker in het toch al onoverzichtelijke gebied. Des te meer reden voor de gemeente om ervoor te willen zorgen dat de werkzaamheden soepel, rustig en zonder al te veel oponthoud verlopen.

Planning

In de planning hebben wij hier volop rekening mee gehouden. Zo hielden we rekening met (school) vakanties, de bereikbaarheid van de ondernemers, activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw maar ook door de stremmingen zo kort mogelijk te houden. Tijdens de uitvoeringsperiode stonden we in nauw contact met de ondernemers waar we voor de deur bezig waren zodat we rekening konden houden met elkaar. Het is in de bouw simpelweg zo dat, voordat er iets mooi gerealiseerd kan worden, er eerst een periode van opbrekingen en stremming aan voorafgaat.  

Beoordeling van de gemeente Smallingerland

Voor ons was dit project een mooie aanvulling op de portefeuille. In onze eigen vestigingsplaats een veelbesproken gebied upgraden, dat doe je graag. Het resultaat mag er dan ook zeker zijn, een overzichtelijke rijbaan, meer terras voor de horeca en een veilige rotonde.

Afgelopen maand kregen wij het beoordelingsformulier van de gemeente Smallingerland over de herinrichting. Na het zien hiervan kregen we een nog grote glimlach op ons gezicht. Op alle punten scoren we een dikke 8, en op 3 onderdelen zelfs een 9! Met een gemiddelde van een 8,3 een prachtig cijfer. Op de verklaring van goede uitvoering staat het volgende: ‘Door Jansma Drachten B.V. is op vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd binnen de gestelde bouwtijd. Het werk is uitgevoerd conform afspraken en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is naar tevredenheid van de opdrachtgever tot een goed einde gebracht.’

Criteria Beoordeling
A De kwaliteit van het uitgevoerde werk 8
B Het zich houden aan de planning 9
C Het omgaan met meerwerk 9
D De wijze van communiceren met opdrachtgever 8
E De wijze van communiceren met belanghebbenden 9
F Veiligheid, gezondheid en milieubeheersing 8
G De kunde van de uitvoerder 8
H Het eigen initiatief van de aannemer 8
I De flexibiliteit van de aannemer 8
J De netheid op de werkplaats 8
Cijfer eindoordeel (gemiddelde beoordeling alle criteria) 8,3
Back To Top