skip to Main Content
In De Buik Van Fryslân

In de buik van Fryslân

Eind 2017 zorgden werkzaamheden van Waternet aan de windketels in de waterleiding ervoor dat in de regio Amsterdam tijdelijk grijs water uit de kraan stroomde. Na het plaatsen van nieuwe pompen werd door een compressor te veel druk opgebouwd, waardoor zuurstof in het water terecht is gekomen. Onschadelijk en het water kleurt weer bij als de lucht eruit is verdwenen.
Windketels zorgen ook voor een juiste drukverdeling in ons riool. Inmiddels is het openbare rioolstelsel in Nederland zo’n 110.000 kilometer lang.

Frequentieomvormers
Om druk op de leidingen op te vangen zijn er bij de rioolgemalen in de jaren ‘50 windketels geplaatst. Het nadeel van deze windketels is  dat ze lastig zijn te onderhouden doordat ze onder de grond zitten. Ook zijn de ketels inmiddels aan vervanging toe.
Wetterskip Fryslân vervangt daarom alle 54 windketels in Friesland door frequentieomvormers. Dit zijn kleine kastjes die het werk van de windketels overnemen. Deze omvormers laten de pompen langzaam uitgaan, waardoor de druk in leiding geleidelijk wegvalt. De frequentieomvormers worden geplaatst in de bestaande schakelkast van het rioolgemaal.

Het vervangen van de windketels in heel Zuid Friesland door Jansma Drachten verloopt vooralsnog zonder problemen. 18 april j.l. was Woudsend aan de beurt. Er zijn geen kleurverschillen of andere ongemakken gemeld door de gebruikers in deze regio.

IMG_0048 filmpje Woudsend

Windketel

De nieuwe persleiding komt tussen het gemaal en de bestaande persleiding

Windketel

Het verbindingsstuk wordt vastgezet. De oude buis heeft niet dezelfde diameter als de nieuwe

Windketel

En uit de grond!

Windketel

De windketel wordt aan de kraan vastgemaakt

Windketel

Het losmaken van de windketel

Back To Top