skip to Main Content

Welkom op de projectwebsite van ‘vervangen en renoveren kademuren te Balk’.

Op deze projectwebsite leest u alle informatie over de planning, stremmingen, informatieavonden en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Dit project hebben we aangenomen door het schrijven van een doordacht EMVI plan. Tijdens het schrijven van het plan heeft ons projectteam de best mogelijke uitvoeringswijze ontworpen. Ook het communicatieplan scoorde hoge ogen. Het bijzondere aan dit plan is dat het de lijn der communicatie met de omwonenden/stakeholders doorzet die de gemeente heeft opgezet. Iets wat een grote wens was van de opdrachtgever omdat de omgeving erg betrokken is.

Het centrum van Balk heeft een beschermd dorpsgezicht waaronder onder andere de kademuren vallen. Hierdoor neemt het project een behoorlijke uitdaging met zich mee. De 144 segmenten van de kademuur moeten we in zijn geheel verwijderen en terugplaatsen. Iets wat niet zomaar gaat. Dankzij een doordacht plan hebben we een werkwijze gevonden waarbij wij vertrouwen op een goede afloop.

Werkwijze kadevervanging
1.Renovatie van het metselwerk, vanaf het water.
2.We brengen verticale renovatie-ankers aan in het segment voor de stevigheid.
3.Aanbrengen nieuwe damwand, vlak achter de huidige kade.
4.De landzijde van de kademuur graven we vrij. Hiervoor zijn de ankerstangen van de bestaande constructie doorgeslepen. De doorgeslepen ankerstang borgen we tijdelijk aan de nieuwe damwand.
5.Aanbrengen tijdelijke constructie om waterstand plaatselijk te verlagen.
6.We halen het segment uit de kade.
7.We plaatsen het segment op een prefab betonschort. Een kraan tilt het segment inclusief mal uit de kade op het werkponton op het betonschort.
8. De ruimte tussen betonschort en het segment vullen we met gietmortel. De onderdelen vormen na uitharden één geheel waarbij geen gevaar is voor het uiteenvallen van het metselwerk.
9.We plaatsen het volledige element op de nieuwe damwand.

Werkwijze kaderenovatie
Van de betreffende kades conserveren we a) het metselwerk geconserveerd en b) het staalwerk. Voor het metselwerk betekent dit dat we de begroeiing verwijderen en het voegwerk herstellen. Met staalwerk bedoelen we de kubbestijlen, deksloof en de radkeerder. Hiervan herstellen we de conservering; verwijderen oude verflagen, ontroesten en opnieuw aanbrengen verflaag. De uit te voeren renovatie doen wij zoveel mogelijk vanaf het water, om de hinder voor voetgangers of andere weggebruikers te beperken.

Back To Top