skip to Main Content

Nieuwsbrief december 2021

21-12-2021
Deze week is de nieuwsbrief bezorgd in de straten/omgeving waar wij werkzaam zijn.

U kunt de nieuwsbrief hier in PDF lezen.

Update – werkzaamheden Waachshaven

06-12-2021

Nadat er vorige week bij het vrijkomen van de grond een hevige stank vrijkwam is het werk tijdelijk stil komen te liggen.

Onderzoeken grond

Naast het onderzoek dat voorafgaand is uitgevoerd is er een nieuw onderzoek ingesteld. De grond is op nieuw bemonsterd. Totdat de uitslag bekend was mochten wij niet werken.

Uitslag onderzoeken

Uit de aanvullende onderzoeken is gebleken dat er toch een lichte verontreiniging aanwezig is. Deze verontreiniging is niet mobiel of vluchtig. Dat wil zeggen dat deze zich niet uit zichzelf kan verplaatsen/uitbreiden. Daarnaast is het niet schadelijk voor uw gezondheid.

Saneringsplan opstellen
De grond waarin de verontreiniging zit moeten wij saneren. Voor deze situatie stellen wij in overleg met de gemeente Leeuwarden een saneringsplan op. Wanneer dit is goedgekeurd starten wij zo snel mogelijk met de uitvoering hiervan. Hierna kunnen wij weer verder met de aanleg van de waterafvoer.

Planning
Volgende week staat er op deze website een update over de voortgang. We kunnen dan met meer zekerheid informatie geven over de voortgang en de planning. Dit doe we met name met de naderende kerstperiode in het vooruitzicht. Onze doelstelling is om in ieder geval voorafgaand en tijdens aan het toeristenseizoen (begin februari) geen werkzaamheden uit te voeren aan de Waachshaven.  

Werkzaamheden Waachshaven stilgelegd

25-11-2021

Afgelopen week zijn we begonnen met het verwijderen van de bestrating in de Waachshaven. Toen er grond vrijkwam bracht dit een hevige stank met zich mee.

Grond is vooraf onderzocht

Voordat wij met onze werkzaamheden zijn gestart is de grond onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken dat de grond schoon is. Tijdens de werkzaamheden kwam er een hevige stank van de grond. Hierdoor zijn er twijfels ontstaan over de kwaliteit van de grond.

Nieuw onderzoek

Om de twijfel weg te nemen is er een nieuw onderzoek ingesteld en is de grond opnieuw bemonsterd. Totdat de uitslag van dit onderzoek bekend is mogen wij niet werken op deze locatie. We hebben daarom de grond afgedekt met schoon zand. Hiermee beperken we de stankoverlast.

Hervatten werkzaamheden

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de werkzaamheden weer kunnen worden hervat. We moeten eerst de uitslag van de onderzoeken afwachten. Wanneer wij meer informatie hebben leest u dat op deze website.


Fotogallerij

Start werkzaamheden Jogchum Nieuwenhuisstraat uitgesteld

Tijdens de informatieavond is de planning voor de rioleringswerkzaamheden Drachtsterweg fase 2 uitgereikt. Tussen de informatieavond en de start van de werkzaamheden zijn bij ons de laatste puntjes op de i gezet.

Het was de bedoeling om 11 oktober te starten met de rioleringswerkzaamheden aan de Jogchum Nieuwenhuisstraat. In verband met problemen met de levering van Flugzand moeten wij dit een week uitstellen.

Wij zijn voornemens om 18 oktober te starten met de rioleringswerkzaamheden in deze straat. Wij verwachten dat deze kleine vertraging geen invloed heeft op de rest van de planning.

Informatieavond rioleringswerkzaamheden Drachtsterweg fase 2 goed bezocht

Dinsdagavond 21 september 2021 was Het Theehuis het toneel voor een informatieavond over de rioleringswerkzaamheden in Grou. Na de rioolrenovatie van de Drachtsterweg fase 1 en de Meersweg was het nu de beurt aan Drachtsterweg fase 2.

De straten die hierbij horen, de Paviljoenstraat, Molenweg, Jogchum Nieuwenhuisstraat krijgen nieuwe riolering. De oude riolering is verouderd, daarnaast wordt het gemende stelsel deels vervangen door een gescheiden stelsel.

De Waachshaven krijgt een hemelwaterafvoer. De gemeente Leeuwarden wil dit graag om problemen in de toekomst te voorkomen. Tijdens de informatieavond kregen de bewoners van woningen in deze straten meer informatie over de werkzaamheden, hinder, fasering en overige zaken.

Dat er aandacht is voor de werkzaamheden mag duidelijk zijn, de twee rondes waren beide goed bezocht. Voorafgaand waren er een aantal vragen ingediend, ook na de presentatie was er volop ruimte voor vragen.

Na afloop van de informatieavond kregen de bezoekers een informatieflyer mee naar huis. Hierop staat alle informatie over de werkzaamheden, planning, hinder etc. De flyer is HIER in PDF te downloaden.

De presentatie kunt u HIER vinden, ook in PDF.

Back To Top