skip to Main Content

Bouw twee bruggen Blitsaerd – Oost Leeuwarden

Opdrachtgever: CV Blitsaerd
Locatie:
Blitsaerd – Oost
Tijdsbestek:
mei – november 2021

In de Leeuwarder wijk Blitsaerd Oost bouwen wij in opdracht van CV Blitsaerd twee bruggen in deze wijk. Op basis van het voorontwerp van opdrachtgever CV Blitsaerd hebben wij de constructieberekeningen en tekeningen gemaakt voor beide bruggen. Het is dus niet zo dat we alleen maar bouwen, ook in de voorgaande fases dragen wij vaak bij.

De brug die we nu bouwen zorgt voor de verbinding tussen Blitsaerd Oost en Blitsaerd West via de Blitsaerderleane en loopt over het water in de wijk.

Brug Bonkefeart
De brug over de Bonkefeart vormt de verbinding met Blitsaerd – Oost en de Groningerstraatweg. Vanuit de Karst Leemburgleane gaat deze brug op het meest oostelijke punt over de Bonkefeart. Aan de westzijde komt een voetpad.

Brug Blitsaerderleane
Deze brug zorgt voor de verbinging tussen Blitsaerd – Oost en Blitsaerd – West en loopt over het water in de wijk. Aan de noordzijde van de brug komt een voetpad.

Beide bruggen zijn geschikt voor normaal wegverkeer voor een woonwijk, ook voor fietsers.

Werkzaamheden die we hierbij uitvoeren zijn onder andere:

– voorbelasten wegtracés;
– aanleg nutsinfrastructuur;
– aanleg riolering;
– aanleg (bouw)wegen;
– aanleg grondkerende constructies;
– aanleg noodzakelijke watergangen;
– aanleg bruggen.

Back To Top