skip to Main Content

Bouwrijp maken windpark Nij Hiddum-Houw

Opdrachtgever: Vattenfall
Locatie: Kop van de Afsluitdijk, Friesland
Tijdsbestek:  november 2020 – juli 2021

Op één van de beste windlocaties van Nederland wordt  het huidige windpark vervangen door een nieuw windpark in dit gebied. Het gaat om de locaties Nij Hiddum-Houw vlak bij de afsluitdijk in Friesland. Het gaat om negen windturbines. Jansma Drachten BV heeft samen met Westra BV het werk voor de civieltechnische en elektrische werken van het windpark aangenomen.

Het werk is te verdelen in twee pakketten: het civieltechnische werk en het elektrische pakket.

Onder het civieltechnische pakket vallen onder andere het grondwerk, waterhuishouding, parkwegen, tijdelijke voorzieningen en de kraanopstelplaatsen ten behoeve van de windturbines. Ook de sloop van de oude turbine fundaties behoort tot de werkzaamheden.

Onder het elektrische pakket valt het realiseren van de elektrische en glasvezel infrastructuur en het plaatsen van twee inkoopstations.

Het werk start eind november en we verwachten het werk in juli 2021 klaar te hebben.

Back To Top