skip to Main Content
Transflow: Grondstoffen Registratie Systeem

Transflow: Grondstoffen Registratie Systeem

Bij vervoer, verwerking en opslag van grondstoffen is een betrouwbare en efficiënte registratie onmisbaar. Hierbij is het belangrijk dat alle betrokkenen in de logistieke keten eenduidig samen kunnen werken. Bij een complex transportsysteem is het goed bijhouden van al deze gegevens een ingewikkelde klus. Transflow, een grondstoffen registratie systeem voorziet hierin.

 

 

Hoe werkt Transflow

Hoe werkt Transflow?

Transflow stelt u in staat om grondstoftransporten volledig digitaal te registreren en te verwerken. Dankzij de digitale begeleidingsbrief (EBA), een directe koppeling met (mobiele) weegbruggen en real-time statussen, bent u volledig op de hoogte. Overal en voor iedere gebruiker, zowel via het Transflow als de mobiele App. Met name voor chauffeurs biedt dit uitkomst.
Daarbij is er een naadloze aansluiting tussen alle ketenpartners. Het systeem koppelt automatisch via een geautoriseerde portal de volgende gegevens terug:

 • Actieve en voltooide transporten per grondstroom en project
 • Transportgegevens
 • Gewicht en beladingsgraad (optioneel)
 • Transporthistorie
 • Digitale begeleidingsbrief
 • Rapporten

Hierdoor beschikken alle partijen direct over dezelfde gegevens waarmee wordt voldaan aan de digitale bewaarplicht, zonder dat er stapels papieren aan te pas komen.

Voordelen van Transflow

 • Kostenbesparing
  Snel en efficiënte administratie. Einde aan kostbare papieren documenten.
 • Ontheffing Rijkswaterstaat
  Dankzij de LMA-ontheffing mogen transporten volledig digitaal worden gereden.
 • Weegbrug koppeling
  Mogelijkheid tot het digitaal koppelen van weegbruggen. Hierdoor is het bemand beheren verleden tijd. De chauffeur hoeft de cabine niet meer uit.
 • Real-time
  Overal en altijd inzicht in actuele transporten en statussen.
 • Planning
  Transporteurs en bijbehorende voertuigen kunnen volledig autonoom rijden via de App dankzij de vooraf geautoriseerde planningsmodule.
 • Rapporten
  Met één druk op de knop beschikt u over verschillende rapportages, waaronder: dag- en maandrapporten, overbeladingen, trend- en projectanalyses.
 • Archief
  Volledig digitaal archief van alle transporten voor een minimale duur van 5 jaar.
 • Rechtstreekse koppeling RDW
  Eenvoudig registeren van voertuigen middels het RDW-register. U werkt altijd met de actuele technische gegevens.
 • Export
  Eenvoudig transporten exporteren naar Excel.
 • Toegankelijk
  Transflow is altijd en overal toegankelijk dankzij de Cloud. De App is breed inzetbaar op zowel smartphone, tablet en boordcomputers.

Wat doet Transflow?

 • Projecten aanmaken, registreren en beheren. Deze projecten zijn uniek en bevatten o.a. de volgende gegevens:
  • Locatie van herkomst
  • Verwerkingslocatie
  • Afzender
  • Ontdoener
  • Bemiddelaar
  • Cluster
  • Prijscalculatie
  • Materiaalsoort, afvalstroomnummering, verwerkingsmethode, euralcode, etc.
  • Elke grondstroom (afvoer/aanvoer) wordt automatisch geregistreerd. Waaronder hoeveelheden, vervoerder, kentekens, beladingsgraad, e.d.
 • Elke grondstroom (afvoer/aanvoer) wordt automatisch geregistreerd. Waaronder hoeveelheden, vervoerder, kentekens, beladingsgraad, e.d.
 • Binnen het systeem kunnen transporteurs worden beheerd. Hierbij is een inventaris van voertuigen zichtbaar.
  • Het toevoegen van voertuigen gaat eenvoudig, waarbij de gegevens direct d.m.v. een koppeling met het RDW-register worden binnengehaald. De noodzakelijke gegevens worden automatisch verwerkt. Hierbij kan worden gedacht aan de maximale massa samenstel, inrichting, leeggewicht, e.d.
  • Daarnaast is er een mogelijkheid om chauffeurs te koppelen aan transporteurs.
 • Voor de huidige werkgever is de beladingsgraad van cruciaal belang. De App geeft ook automatisch een melding wanneer de chauffeur is overbeladen met zijn combinatie.
 • Via de Cloud applicatie rapporten genereren. Dit kan gaan om dag- en maandrapportages, overbeladingen, trend- en partijanalyses.
 • Exportfunctionaliteit naar Microsoft Excel.
 • Planningsmodule. Hierbij kunnen transporteurs en de daarbij behorende chauffeurs geautoriseerd worden tot het rijden van bepaalde projecten voor een X-periode.
 • Realtime overzicht van de huidige actieve transporten, opgedeeld naar status (vervoerder onderweg, vracht gewogen, etc).
 • Ketenpartners (transporteurs/verwerkers/ontdoener) loggen in op een speciale pagina waarbij men op een beveiligde omgeving al hun grondstromen kunnen inzien, informatie opvragen (daghoeveelheden, kentekens, locaties, belading, etc) en begeleidingsbrieven kunnen downloaden.
 • Algemene ontheffing en goedkeuring door het LMA (Landelijk meldpunt afval) om transporten te mogen rijden en registreren zonder papierendocumenten (begeleidingsbrief).
 • Volledig digitaal archief van alle transacties voor minimaal 5 jaar.
 • De App is breed te gebruiken op systemen zoals Android, iOS (Apple) en draait probleemloos op boordcomputers van o.a. Rietveld.

Transflow App

De App stelt transporteurs in staat om volledig digitaal transporten aan te maken, hoeveelheden te registeren en bijbehorende begeleidingsbrief en dagoverzichten op te vragen. Alle gegevens zijn in één oogopslag inzichtelijk. Daarnaast ontvangt de chauffeur automatisch een melding wanneer zijn combinatie is overbeladen.
Na afronding van een transport worden alle betrokken partijen (ontdoener, ontvanger en transporteur) op de hoogte gesteld.

Chauffeurs

 • Via het digitale portaal kunnen chauffeurs actieve transporten en de status real-time volgen. Daarnaast zijn alle voltooide transporten met de bijbehorende digitale begeleidingsbrieven, voor een minimale duur van 5 jaar, in te zien.
 • Chauffeurs kunnen inloggen, het kenteken van het voertuig en aanhanger beheren, openstaande orders starten, daghistorie inkijken en digitale begeleidingsbrieven tonen.
 • Chauffeurs hoeven niet meer uit de vrachtwagen te stappen om vrachtbonnen te printen vanwege een koppeling met de (mobiele) weegbrug. Ze krijgen een seintje als de vracht is overbeladen. Ideaal bij het gebruik van een onbemande weegbrug.

Contact

 • Persoonlijke gegevens

Back To Top