skip to Main Content
Lynpave: Lage Temperatuur Asfalt

Lynpave: lage temperatuur asfalt

Duurzaam asfalt

In samenwerking met IQ-box, bestaande uit het Asfalt Kennis Centrum en NCOB, heeft Jansma Drachten het asfalt Lynpave ontwikkeld. Lynpave is een duurzaam asfaltproduct, omdat er tijdens de productie minder CO2 vrijkomt en de levensduur is langer dan die van regulier asfalt. Het asfalt is al op meerdere projecten door ons toegepast.

Minder CO2-uitstoot

Lynpave is een asfaltmengsel dat aanzienlijk minder milieubelastend is. De temperatuur waarop Lynpave geproduceerd wordt is 30% tot 40% lager dan de temperatuur bij de productie van regulier asfalt. Het verlagen van de productietemperatuur zorgt niet alleen voor minder brandstof verbruik maar ook voor minder CO2-uitstoot. Dit levert een CO2-reductie op van ruim 20%!

Langere levensduur

Lynpave bestaat voor een deel uit gerecycled freesasfalt. Door toevoeging van een bestanddeel aan het mengsel, treedt er een verjongingsproces van het verouderde bindmiddel op. Hierdoor kan het oude bindmiddel worden hergebruikt en is een langere levensduur gegarandeerd. Door de productie en verwerking op lagere temperatuur draagt Lynpave bij aan betere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Het is geschikt als onder- en tussenlaag een voor elk wegtype.

Meer informatie over Lynpave?

Wilt u meer informatie over Lynpave? Bel of mail met Jansma Drachten.

T  0512 -33 40 70
M info@jansma.biz

Back To Top