skip to Main Content
Renovatie RWZI Heerenveen

Renovatie RWZI Heerenveen

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Locatie: RWZI Heerenveen
Tijdsbestek:  onbekend

In opdracht van Wetterskip Fryslân renoveren wij het civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische deel van de RWZI in Heerenveen. In hoofdzaak betreft het de installaties ten behoeven van roostergoedverwijdering en desfosfatering en de aanleg van een nieuwe surplusslibpersleiding. Dit is nodig omdat het huidige gedateerd is en onvoldoende functioneert.

Onder andere de volgende werkzaamheden voeren wij uit:

-Aanbrengen van waspers-installatie

-Installeren perscontainer

-Vervangen van de rijnroosters, perscontainer en nieuwbouw FeCI3-installatie

Back To Top