skip to Main Content
Rondweg Hemelum
Rondweg Hemelum
Rondweg Hemelum
Rondweg Hemelum
De Klaster richting Hemelum
De Klaster richting Hemelum, hier komt de rotonde.
Zicht vanaf De Klaster richting Hegewei. Hemelum ligt links op de foto.
Overzicht Rondweg Hemelum
Rondweg HemelumRondweg HemelumRondweg HemelumRondweg Hemelum

Nieuwe rondweg Hemelum

Gister 28 februari 2018 zijn we gestart met de werkzaamheden voor de rondweg Hemelum in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân. De inwoners hebben de uitwerking van de rondweg samen met de gemeente opgesteld. Al jaren is de smalle doorgaande weg een route waar onveilige verkeerssituaties ontstaan. Doordat vrachtwagens, recreanten en fietsers richting Stavoren allemaal over deze weg moeten. Wanneer de rondweg er ligt, zal de verkeersdrukte in het dorp afnemen.

Route nieuwe rondweg Hemelum

De nieuwe rondweg start vanaf de kruising Hegewei – Wâlikkers en gaat dan achter het dorp langs richting de Klaster en Het Fort. Daar wordt een rotonde gemaakt. Vanaf die rotonde gaat nog een weg om het dorp naar De Soal. Het verkeer moet voor de bouwvak over de nieuwe rondweg kunnen rijden. Eind september 2018 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Planning rondweg Hemelum

Het werk splitsen we op in vijf fases. Wanneer de bepaalde werkzaamheden klaar zijn in een fase, schuiven deze meteen door naar de volgende fase. De werkzaamheden zullen dus achter elkaar doorgaan en zijn we op verschillende plekken tegelijkertijd aan het werk.

 

Fase 1: Tussen de Klaster en de Wâlikkers

We zijn inmiddels begonnen met de eerste graafwerkzaamheden. Onder de rijbaan komt een fundering, vandaar dat er eerst moet worden gegraven. De weg gegraven grond vormt meteen de basis voor de geluidswal.  Daarna brengen we zand aan waarop de kabels en leidingen worden gelegd. Hier zijn we een dikke twee weken mee bezig.  Ook brengen we nog een aantal duikers aan en werken we verder aan de fundering van de rijbaan. Eind maart ligt er dan een puinbaan waarop het werkverkeer zich kan verplaatsen. Eind april starten we met de aanleg van het betonnen fietspad.

 

Fase 2: Tussen De Soal en De Klaster

Ook hier starten we met graafwerkzaamheden en brengen we de fundering voor de weg aan. We starten hier medio/eind maart. Hier worden de oude kabels en leidingen verwijderd en nieuwe teruggeplaatst.

 

Fase 3: Rotonde De Klaster

Medio april starten met de aanleg van de rotonde. De Klaster is dan vanaf Hemelum en Bakhuizen tot eind juni 2018 gestremd. We starten met het verwijderen van het oude asfalt en fundering. Daarna graven we de nieuwe rotonde uit en maken we er een fundering in. De kabels en leidingen worden vervangen. In mei 2018 brengen we de puinfundering aan zetten we de banen en rotonde elementen op de juiste plek.

Fase 4: Aansluiting De Soal

Vanaf begin mei tot eind juni werken we aan de aansluiting van de rondweg op De Soal. Het verkeer moet zo lang dan ook omrijden. Want er moet een gedeelte uit de weg gefreesd worden. Daarna moet er weer gegraven worden en de sloten hebben nog wat zorg nodig. De kabels en leidingen moeten hier alleen worden verwijderd en brengen we weer een puinfundering aan.

Eind juni asfalteren we de rondweg vanaf De Wâlikkers t/m De Soal. Hier zijn we ongeveer drie dagen mee bezig. Daarna werken we de eerste vier af, door de strepen op de weg aan te brengen, de grond af te werken en bebording te plaatsen.

Fase 5: Aansluiting Wâlikkers

Wanneer de eerste vier fases afgerond zijn, starten we met de laatste fase en dat is de aansluiting van de rondweg op de Wâlikkers. Voor de bouwvak moet deze laatste fase worden afgerond, want dan moet het verkeer over de nieuwe rondweg Hemelum kunnen rijden. De Hegewei/Wâlikkers is gestremd tijdens de werkzaamheden. Eind juli brengen we hier het asfalt aan. We hebben als streven om de rondweg 2 augustus 2018 op te kunnen stellen.

 

Archeologische vondsten

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft gemeente Súdwest-Fryslân archeologisch onderzoek laten doen. Tijdens het onderzoek zijn er mooie vondsten gedaan. Zo werden er resten van het Nicolaasklooster gevonden, gouden Franse munten en een paardengraf.

Lees ook het artikel van de Leeuwarder Courant. 

 

 

Back To Top