skip to Main Content
Rondweg Hemelum
Rondweg Hemelum
Rondweg Hemelum
Rondweg Hemelum
De Klaster richting Hemelum
De Klaster richting Hemelum, hier komt de rotonde.
Zicht vanaf De Klaster richting Hegewei. Hemelum ligt links op de foto.
Overzicht Rondweg Hemelum
Rondweg HemelumRondweg HemelumRondweg HemelumRondweg Hemelum

Nieuwe rondweg Hemelum

Opdrachtgever: gemeente Súdwest-Fryslân
Locatie: Hemelum
Tijdsbestek: februari 2018 – september 2018

Bij Hemelum leggen we de nieuwe rondweg aan.  De inwoners hebben de uitwerking van de rondweg samen met de gemeente opgesteld. Al jaren is de smalle doorgaande weg een route waar onveilige verkeerssituaties ontstaan doordat vrachtwagens, recreanten en fietsers richting Stavoren allemaal over deze weg moesten. Wanneer de rondweg er ligt, zal de verkeersdrukte in het dorp afnemen.

Route nieuwe rondweg Hemelum

De nieuwe rondweg start vanaf de kruising Hegewei – Wâlikkers en gaat achter het dorp langs richting de Klaster en Het Fort. Daar wordt een rotonde gemaakt. Vanaf die rotonde gaat een weg richting het dorp De Soal. Het verkeer moet voor de bouwvak over de nieuwe rondweg kunnen rijden, eind september 2018 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Planning rondweg Hemelum

Het werk is opgesplitst in vijf fases. Wanneer bepaalde werkzaamheden klaar zijn in een fase, schuiven deze meteen door naar de volgende fase. De werkzaamheden gaan hierdoor altijd door, ook zijn we hierdoor op verschillende plekken tegelijkertijd aan het werk.

 

Fase 1: Tussen de Klaster en de Wâlikkers

Er is gestart met graafwerkzaamheden.  De weg gegraven grond vormt meteen de basis voor de geluidswal. Hierna is zand aangebracht waarop de kabels en leidingen worden gelegd.  Ook zijn nog een aantal duikers aangebracht en is verder gewerkt aan de fundering van de rijbaan. Eind maart lag er een puinbaan waarop het werkverkeer zich kon verplaatsen. Eind april  zijn we gestart met de aanleg van het betonnen fietspad.

 

Fase 2: Tussen De Soal en De Klaster

Ook hier zijn we medio maart gestart we met graafwerkzaamheden en het aanbrengen van de fundering voor de weg. Hier zijn de oude kabels en leidingen verwijderd en nieuwe teruggeplaatst.

 

Fase 3: Rotonde De Klaster

Medio april zijn we gestart met de aanleg van de rotonde.  We hebben het asfalt en de oude fundering verwijderd en de nieuwe rotonde uitgegraven en daar een fundering in geplaatst. De kabels en leidingen worden vervangen. In mei 2018 hebben we de puinfundering aangebracht en zetten we de banen en rotonde elementen op de juiste plek.

Fase 4: Aansluiting De Soal

Vanaf begin mei tot eind juni werkten we aan de aansluiting van de rondweg op De Soal. Ook hier kwam veel graafwerk aan te pas en ook de sloten hadden wat zorg nodig. De kabels en leidingen zijn verwijderd en een puinfundering is aangebracht.

Eind juni is de rondweg vanaf De Wâlikkers t/m De Soal geasfalteerd. Hierna hebben we de details van de afgelopen vier fases afgewerkt door bebording te plaatsen en door strepen op de weg aan te brengen.

 

Fase 5: Aansluiting Wâlikkers

Het streven is om de nieuwe rondweg per 2 augustus open te kunnen stellen voor het verkeer.

 

Archeologische vondsten

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft gemeente Súdwest-Fryslân archeologisch onderzoek laten doen. Tijdens het onderzoek zijn er mooie vondsten gedaan. Zo werden er resten van het Nicolaasklooster gevonden, gouden Franse munten en een paardengraf.

Lees ook het artikel van de Leeuwarder Courant. 

 

 

Back To Top