skip to Main Content
Rondweg Hemelum Geopend

Rondweg Hemelum geopend

De rondweg om Hemelum is alweer zeven weken in gebruik, maar sinds vandaag is het officieel. De basisschooljeugd van De Barte fietste de weg open, samen met gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Maarten Offinga. De kinderen hadden hun fietsen feestelijk uitgedost, de twee bestuurders kwamen aanrijden op een Lopifit, een elektrische loopfiets.

De rondweg bij Hemelum is een van de drie maatregelen die de bereikbaarheid van Stavoren ten goede komen en de verkeersveiligheid in het gebied verbeteren. In 2016 werd al een fietspad aangelegd tussen Warns en Stavoren, langs de Noardermar. Na voltooiing van de rondweg aan de zuidkant van Hemelum resteert de verkeerssituatie in en om Warns. De gemeente is nog met de bewoners van het gebied in overleg wat de slimste oplossing is om de knelpunten en de verkeersveiligheid in en om Warns te verbeteren.

Wethouder Offinga memoreerde hoe belangrijk de rondweg is voor Hemelum. ,,Tot voor kort moest alle verkeer met bestemming Stavoren, waaronder vele tientallen zware vrachtwarencombinaties, dwars door het dorp. Die verkeersoverlast voor de Hemelumers is nu voorbij.”

De nieuwe weg (tussen De Soal en de Hegewei, met halverwege een rotonde met aansluiting op De Klaster) heeft een lengte van 670 meter. Met de realisatie ervan is een bedrag gemoeid van 1,9 miljoen euro, waarvan gemeente en provincie elk de helft bijdragen.

Tijdens de voorbereiding is bij Hemelum archeologisch onderzoek verricht en zijn bij de opgraving van een voormalig kloosterterrein enkele topvondsten gedaan. Zo werden twee gouden munten (uit de 14 de eeuw) gevonden die heel goed bewaard zijn gebleven. De aangetroffen resten van een boerderij op het kloosterterrein gaven belangrijke informatie over het leven in die tijd.

Bron: Sneeker Nieuwsblad

https://sneekernieuwsblad.nl/2018/09/21/rondweg-hemelum-officieel-open

Back To Top