skip to Main Content
Voortgang Werkzaamheden Aanleg Persleiding Siersteenlaan In Groningen (Waterslagtracé 3).

Voortgang werkzaamheden aanleg persleiding Siersteenlaan in Groningen (Waterslagtracé 3).

Na een online informatieavond voor de bewoners van de Siersteenlaan en omgeving in Groningen is kort daarop gestart met de uitvoering van de aanleg van de persleiding in de Siersteenlaan in Groningen. In opdracht van de gemeente Groningen voeren wij dit uit onder de noemer Waterslagtracé 3.

Wat doen we?

In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

Hoe leggen we de persleiding aan?

Wij leggen een gedeelte van de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring en een gedeelte via de traditionele manier.

Horizontaal gestuurde boring

De horizontaal gestuurde boring gaat onder het water door en is in totaal ongeveer 310 meter lang. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet. De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds. We verwachten dat we mid volgende week straten met de boring.

Pilotboring
Van tevoren bepalen we het boortraject bepaald, vanaf het intredepunt tot aan het uittredepunt. Computers bepalen de route.

Het ruimen van een boorgat
Na de eerste boring is het gat meestal nog niet ruim genoeg. Om de diameter van het boorgat groter te maken, monteren we op het uiteinde van de boorstang een ‘ruimer’. De ruimer trekken we met draaiende beweging door het boorgat terug tot aan het intredepunt. Tijdens dit terugtrekken vult het boorgat zich verder met bentoniet, zo voorkomen we dat het gat instort.

Het trekken van de nieuwe leiding
Is het gat ruim genoeg is, dan trekken we de nieuwe leiding erdoorheen. Hiervoor wordt bij het uittredepunt de nieuwe leiding samen met een trekkop achter de ruimer gekoppeld en door het boorgat getrokken.

Traditionele manier van rioleren

Met de traditionele manier van rioleren zijn we inmiddels begonnen. Vanaf de rotonde van de Siersteenlaan/Johan van Zwedenlaan is een drie meter diepe sleuf gegraven waarin de persleiding komt te liggen. Iedere werkdag graven we een aantal meters, leggen de persleiding en dekken deze ook weer af. Dit voorkomt onveilige situaties. Op deze manier rioleren we 480 meter, tot aan het uittredepunt van de horizontaal gestuurde boring. Hier lassen we de twee delen persleiding aan elkaar.

Back To Top