skip to Main Content
Online Presentatie Aanleg Persleiding Siersteenlaan In Groningen

Online presentatie aanleg persleiding Siersteenlaan in Groningen

Gisteravond was de online informatieavond over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren aan de Siersteenlaan in Groningen. Van 17 mei tot en met 16 juli 2021 zijn wij daar aanwezig om een persleiding aan te leggen.

Wat gaan we doen

In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.

Pilotboring
Van tevoren bepalen we het boortraject bepaald, vanaf het intredepunt tot aan het uittredepunt. Computers bepalen de route.

Het ruimen van een boorgat
Na de eerste boring is het gat meestal nog niet ruim genoeg. Om de diameter van het boorgat groter te maken, monteren we op het uiteinde van de boorstang een ‘ruimer’. De ruimer trekken we met draaiende beweging door het boorgat terug tot aan het intredepunt. Tijdens dit terugtrekken vult het boorgat zich verder met bentoniet, zo voorkomen we dat het gat instort.

Het trekken van de nieuwe leiding
Is het gat ruim genoeg is, dan trekken we de nieuwe leiding erdoorheen. Hiervoor wordt bij het uittredepunt de nieuwe leiding samen met een trekkop achter de ruimer gekoppeld en door het boorgat getrokken.

Online presentatie

Hieronder is de online presentatie terug te kijken.

Vragen naar aanleiding van de presentatie

Naar aanleiding van de presentatie zijn er een aantal vragen binnengekomen. De meest relevante leest u hieronder. Mochten er voor u nog zaken onduidelijk zijn dan kunt u contact opnemen met Imgriet Hulst via i.hulst@jansma.biz

Blijft het Westpark achter de flats bereikbaar?
Ja, dit blijft bereikbaar. Het fietspad voor de flats blijft bereikbaar en daarmee het pad en de brug richting het Westpark ook.

Is het nodig om de gehele periode de brug bij de Boraxstraat af te sluiten? Indien de brug bij de Boraxstraat zo lang mogelijk vrij kan blijven kan men via de paralelweg nog twee kanten op.
We houden ons aan het omleidingsplan zoals het door de gemeente Groningen is opgesteld. Als in de praktijk blijkt dat het anders kan omdat bijvoorbeeld een gedeelte van de werkzaamheden is afgerond dan gaan we in overleg met de gemeente Groningen om dit aan te passen.

Is het mogelijk om de eerste 20 meter van de Siersteenlaan vanaf het skatepark open te houden tot aan de eerste afslag van Het Roege bos?
Hierop is hetzelfde antwoord als bij vraag twee van toepassing.

Blijft de paralelweg langs Het Roege Bos 1-richtingsverkeer?
Ja, dit blijft hetzelfde.

Is er veel geluidsoverlast en wat zijn de werktijden?
Werkdagen zijn bij ons van 07.00 tot 16.00 uur. Wij werken met stil materieel maar er zullen ook grotere, zwaardere kranen aanwezig zijn. Wij proberen geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Wordt de leiding onder het asfalt gelegd of in de middenberm?
De persleiding komt door de middenberm.

Vanaf welke kant wordt er geboord?
De boring gaat vanaf ter hoogte van de Boraxstraat richting De Held.

Back To Top