skip to Main Content
Bouwrijp Maken Woonwijk Middelsee Fase 1 Te Leeuwarden

Bouwrijp maken woonwijk Middelsee fase 1 te Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Middelsee, Leeuwarden
Tijdsbestek:  augustus – oktober 2020

Wij maken de nieuwbouwwijk Middelsee ten zuiden van de stad Leeuwarden bouwrijp. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. Het opnemen van klinker- en tegelverhardingen
  2. Het opnemen van diverse kantopsluitingen
  3. Het verwijderen van asfaltverhardingen
  4. Het opnemen van bestaande riolen
  5. Het verrichten van grondwerken
  6. Het aanbrengen van nieuwe riolen
  7. Het aanbrengen van kantopsluitingen
  8. Het aanbrengen van klinker- en tegelverhardingen
  9. Het aanbrengen van asfaltverhardingen
  10. Het aanbrengen van waterbouwkundige constructies
Back To Top