skip to Main Content
RWZI Harlingen Week 41 2020 -1
RWZI Harlingen Week 41 2020 -1

RWZI Terschelling, toevoergoot, selector, afdekking, trappen en containers

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Locatie: Terschelling
Tijdsbestek:  november 2020 – mei 2021

In opdracht van Wetterskip Fryslân renoveren wij de selector met aan- / afvoergoten en de slibretourgoot. Ook het zand- / roostergoedafvoer verbeteren wij door het plaatsen van een zandcontainer en een roostergoed- afvoerschroef en container. Het doel van deze renovatie is om de installatie weer  up-to-date te maken. Het werk omvat alle elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische leveringen en werkzaamheden die tot een goede installatie behoren.

Het werk bestaat hoofzakelijk uit de volgende werkzaamheden:
– Het inblokken, geheel leegpompen, baggeren en reinigen van de selector en aan- en afvoer en slibretourgoot.
– Het leveren, plaatsen, bedrijfsgereed installeren en bedrijven van tijdelijke pompinstallatie(s) en leidingsystemen waarmee gedurende de looptijd van de werkzaamheden aan selector en de slibretourgoot het influent, terreinriolering en retourslib omgeleid wordt buiten de selector.
– Het renoveren van de betonnen wanden van de selector en van de slibretourgoot waaronder vallen, het opvullen van weggevallen delen van wanden met betonreparatiemortel (spuitbeton) en het aanbrengen van vloeibaar te verwerken lining op de wanden.
– Het vervangen van de gehele bestaande thermisch verzinkte staalconstructie onder de afdekking van de selector en aan- en afvoergoten door een in roestvaststaal uitgevoerde constructie. De bestaande aluminium afdekplaten moeten daarbij vrijwel allemaal worden hergebruikt. Er dienen een aantal nieuwe aluminium afdekplaten en inspectieluikjes te worden geleverd en geplaatst.
– Het leveren en aanleggen van een vloeistofkerende betonplaat met 3 stuks straatkolken ten behoeve van de opstelling perscontainer.
-Het leveren en aanleggen en afpersen van de benodigde riolering, tussen de 3 stuks nieuwe kolken en de terreinrioleringspompput waarop een aansluiting moet worden gemaakt.
– Het opnemen van diverse bestratingen en het herplaatsen en aanpassen van bestaande bestratingen.

 

Back To Top