skip to Main Content

Diverse werkzaamheden Jaagpad te Groningen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Locatie: Jaagpad op het Zernike complex
Tijdsbestek:  januari – februari 2021

Op het Zerniketerrein in Groningen zijn wij naast het Jaagpad parallel aan De Bunders gestart met diverse werkzaamheden. Omdat de nabij gelegen kavels binnenkort bebouwd worden wil de gemeente dit compenseren met een stukje natuur. Onder archeologische begeleiding ontgraven wij eerst diverse watergangen en worden bestaande uitgebreid. Na het ontgraven planten wij bomen en groen aan. Zo ontstaat er tussen het Jaagpad en de toekomstige bebouwing een mooie natuurstrook.

Het graven moet onder archeologische begeleiding gebeuren omdat het Zerniketerrein een gebied is waar de kans op het aantreffen van archeologische waarden vanaf de ijzertijd hoog is. Er was namelijk ooit een kasteelterrein met toegangsweg. Naast het ontgraven van watergangen brengen we ook op diverse plekken  betonbuis duikers aan ter verbinding met de sloten.

Back To Top