skip to Main Content

Vervangen kade Hofstrjitte en kade en steigers Pieldyk

Opdrachtgever: gemeente Súdwest-Fryslân
Locatie: Gaastmeer
Tijdsbestek:  januari – april 2022

In Gaastmeer vervangen wij in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân de kade aan de Hofstrjitte en de kade en steigers aan de Pieldyk. De kade aan de Hofstrjitte is aan vervanging toe. De kade is ‘lek’; het keert de grond onvoldoende. Hierdoor verzakt er regelmatig straatwerk direct achter de kade. De oude kadeconstructie slopen we gedeeltelijk om plaats te maken voor de nieuwe kade. De nieuwe kade komt op exact dezelfde plek als de bestaande kade. De nieuwe kade bestaat uit een stalen damwand met een zogenaamd betonnen voorhangschort waarop het nieuwe metselwerk is geplaatst.

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk plaats vanaf het water. Met uitzondering van het uitnemen van de straatstenen en het ontgraven van de kade, dit zal vanaf de Hofstrjitte plaats vinden. Vanaf het water worden de stalen damwanden trillingsvrij (drukken, dus niet trillen) in de grond aangebracht. Het betonnen voorhangschort en het metselwerk maken we vooraf in onze fabriek. Dit hoeven we dus niet op locatie meer te maken. Deze prefab elementen worden over het water aangevoerd en vanaf het water aan de stalen damwand ‘gehangen’. De kade krijgt dus hetzelfde uiterlijk als nu het geval is. Het verschil is dat deze constructie vele malen sterker is. Wanneer het straatwerk is aangebracht zijn de werkzaamheden aan de kade van de Hofstrjitte gereed. Met het vervangen van de kade aan de Hofstrjitte wordt ook de trailerhelling vervangen. De positie van de trailerhelling blijft ongewijzigd.

Back To Top