skip to Main Content
Nederland, Franeker, 01-11-2021. Maandag is de stuwklep voor het Hoendiep bij Oostwold, bij van der Woude in Franeker op een ponton gehesen. Jansma uit Drachten gaat donderdag de klep in het Hoendiep plaatsen.

Bouw twee compartimenteringsstuwen Hoendiep en Lettelberterdiep

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
Locatie: in het Hoendiep naast de ‘Oostwolmerdraai’ tussen Enumatil en De Poffert, en in het Lettelberterdiep, nabij de A7 aan Het Mienscheer.
Tijdsbestek:  februari 2021 – februari 2022

Op basis van een goed scorend EMVI-plan hebben wij het werk ‘aanleg twee compartimenteringsstuwen, Hoendiep en Lettelberterdiep’ aangenomen. Dit doen wij in opdracht van Prolander. We bouwen een compartimenteringsstuw in het Hoendiep naast de ‘Oostwolmerdraai’ tussen Enumatil en De Poffert, en een compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep, nabij de A7 aan Het Mienscheer.

In het Zuidelijk Westerkwartier ligt een grote gezamenlijke natuur- en wateropgave. Het gaat hierbij om waterveiligheid, waterkwaliteit, voldoende water en de realisatie natuurnetwerk Nederland. De Drie Polders is als gebied onderdeel van het Zuidelijk Westerkwartier. De Drie Polders is een oud ontginningslandschap en wordt gekenmerkt door een slotenpatroon en petgaten. Als de waterstand in het omliggende gebied te hoog komt te staan dient De Drie Polders als een bergingspolder. Om ervoor te zorgen dat het water van het omliggende gebied naar de bergingspolder loopt en niet het water uit (in het geval van de stuw bij het Lettelberterdiep) het Leekstermeer naar de bergingspolder loopt, bouwen we twee compartimenteringstuwen. De stuwen zorgen ervoor dat het water van het Leekstermeer op hoogte blijft. Hierdoor loopt het water uit het Leekstermeer niet het bergingsgebied De Drie Polders in. Kortom: Een compartimenteringsstuw zorgt voor de mogelijkheid om  waterbergingsgebieden beter en effectiever in te zetten.

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn onder andere:
-opruim- en sloopwerkzaamheden, voorbereiden aanbrengen stalen damwand
-stalen damwand plaatsen
-aanbrengen remmingwerk
-baggerwerkzaamheden
-oeverconstructie
-aanbrengen onderwaterbeton
-inhijsen stuwklep
-installatiewerk en terrein inrichting

Back To Top