skip to Main Content

Onderhoud Friese veerhavens aan de Waddenzee

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Locatie:
Friese veerhavens aan de Waddenzee, inclusief die van de eilanden
Tijdsbestek:
2021 – 2029 inclusief 6-jarig onderhoudscontract

In combinatie samen met SPIE Nederland BV en De Boer & De Groot Civiele Werken hebben wij een meerjarig contract getekend voor de renovatie en het onderhoud van alle Friese veerhavens aan de Waddenzee.

Het contract is gericht op werksoorten die specifiek op dit bijzondere areaal van toepassing zijn, zoals het onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van de auto-en voetgangersbruggen.

Tot en met 2023 voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit. Dit is noodzakelijk omdat sommige kritische onderdelen het einde van hun levensduur naderen. In de periode van 2021 tot en met eind 2023 voeren we werkzaamheden uit zoals het vervangen van bestrating, hekwerken, verlichting (volgens het Dark Sky principe voor de Waddenzee), revisies van beweegbare delen van de bruggen en de vernieuwing van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Op Holwerd en Terschelling renoveren we tevens enkele damwanden.

Back To Top